برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس

برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس
قیمت: 3,000 تومان
• برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس، قابل اجرا در اکسس 2003 و نسخه های جدیدتر می باشد.
• فروشنده این فایل در سایت حاضر، طراح آن نیز می‌باشد.
  
مشخصات قسمت های مختلف برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس:
 
جداول:
• معرفی رانندگان و ثبت مشخصات آنها
• معرفی مشتریان و تخصیص کد اشتراک به آنها
• تعریف هزینه ها (بابت ها)
• ثبت پرداختی‌های روزانه
• کارت سرویس(قبض) جهت ثبت کارکرد روزانه رانندگان
• برقراری روابط (Relationships) بین جداول
  
پرس و جو ها (Query):
• کوئری اکشن برای حذف مشتری انتخابی
• کوئری اکشن برای حذف راننده انتخابی
• کوئری اکشن برای حذف کارت سرویس انتخابی
• کوئری اکشن برای حذف فاکتور پرداختی انتخابی
• کوئری سلکت برای تهیه رکوردست گزارش کارت سرویس
• کوئری سلکت برای تهیه رکوردست گزارش رانندگان
 
فرم ها:
• معرفی رانندگان
• جستجوی رانندگان جهت حذف یا نمایش/ویرایش مشخصات آنها
• معرفی مشتریان
• جستجوی مشتریان جهت نمایش/ویرایش یا حذف آنها
• ثبت اطلاعات کارت سرویس
• جستجوی کارت سرویس جهت ویرایش/حذف یا مشاهده اطلاعات
• معرفی هزینه ها
• جستجوی فاکتورهای پرداختی جهت ویرایش/حذف یا مشاهده
• فرم اصلی جهت دسترسی به قسمت های مختلف و استفاده به عنوان switchboard
 
گزارشات(report):
• مشخصات رانندگان
• مشتریان
• قبض ها
• پرداخت هزینه ها
 
کدهای ساده VBA جهت انجام اعمالی از قبیل باز کردن فرم ها، اجرای کوئری ها و باز کردن گزارشات
خرید

دانلود کارآموزی برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

خرید فایل word برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دریافت فایل pdf برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

خرید پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دانلود فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دریافت نمونه سوال برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

خرید پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دانلود مقاله برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دریافت مقاله برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

خرید فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دانلود تحقیق برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

خرید مقاله برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دانلود فایل pdf برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از download

دانلود مقاله برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

خرید پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دانلود فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دریافت فایل word برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

خرید نمونه سوال برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دانلود فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دریافت فایل word برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دانلود فایل word برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

خرید فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دانلود تحقیق برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دریافت فایل pdf برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

خرید کارآموزی برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دانلود فایل pdf برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دانلود کارآموزی برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از www

دانلود مقاله برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دریافت پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دانلود فایل pdf برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

خرید فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دانلود فایل pdf برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دریافت کارآموزی برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

خرید تحقیق برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دریافت تحقیق برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

خرید فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

خرید فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دانلود نمونه سوال برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دانلود فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از pdf

دانلود کارآموزی برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دریافت فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دانلود فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

خرید نمونه سوال برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دانلود تحقیق برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دانلود تحقیق برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

خرید فایل word برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دریافت فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دانلود فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دریافت فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دانلود کارآموزی برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از word

دریافت تحقیق برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دانلود مقاله برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دانلود فایل pdf برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

خرید تحقیق برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دانلود پروژه برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دریافت کارآموزی برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دانلود فایل word برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دریافت مقاله برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دانلود فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دانلود فایل برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دریافت فایل pdf برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

خرید کارآموزی برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دانلود کارآموزی برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

دریافت فایل word برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free

خرید تحقیق برنامه تاکسی تلفنی با مایکروسافت اکسس از free


مطالب تصادفی